Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Storitve, ki jih ponujamo


V skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 17/2011) lahko detektivi pridobivajo informacije o:
 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
 • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.
Detektivi lahko vročajo pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, morajo detektivi izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.
Detektivi lahko svetujejo fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.
Detektivi lahko načrtujejo in izvajajo zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.
Detektivi lahko opravljajo upravičenja, ki so jim podeljena z drugimi zakoni.

Detektivi lahko v skladu z zakonom uporabljajo naslednja upravičenja:
 • zbiranje podatkov od oseb ali iz javno dostopnih virov (neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, in od drugih oseb, ki s podatki razpolagajo, če so jih pripravljene dati prostovoljno, ter iz javno dostopnih virov);
 • pridobivanje podatkov iz evidenc (evidence registriranih vozil: registrsko označbo, podatke o lastnikih in podatke o vozilu; registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva: podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča; evidence zavarovancev: podatke o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah; slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov: podatke o plovilih in lastnikih;
 • osebno zaznavanje (pridobivanje informacij z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorov ter krajev in prostorov, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora;
 • uporabljanje tehničnih sredstev (pri izvajanju osebne zaznave lahko detektivi uporabljajo naprave za slikovno snemanje, v okviru naloge iz pooblastila, vendar le v primeru, ko je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov, lahko pa tudi naprave za zvočno snemanje (diktafone) ali druge pripomočke za zavarovanje dokazov in sledi. Naprave za zvočno snemanje se lahko uporabljajo le na podlagi jasno izkazane pisne ali zabeležene ustno izražene privolitve osebe, glede katere se bo naprava za zvočno snemanje uporabila.
Detektivi lahko opravljajo storitve za naročnike samo v okviru dejavnosti, določenih v Zakonu o detektivski dejavnosti ali v drugih zakonih.00386 (0)2 230 22 00